Cégkivonat

A Cg.01-09-875258 cégjegyzékszámú XGEO Geodéziai és Általános Mérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság (1072 Budapest, Klauzál tér 13. 1. em. 14.; adószám: 13825889-2-42) cég 2019. augusztus 9. napján hatályos adatai a következők:

I. Cégformától független adatok

1. Általános adatok
Cégjegyzékszám: 01-09-875258
Cégforma: Korlátolt felelősségű társaság
Bejegyezve: 2006/10/31

2. A cég elnevezése
2/1. XGEO Geodéziai és Általános Mérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság
Bejegyzés kelte: 2006/10/31 Közzétéve: 2006/11/23
Hatályos: 2006/10/31 ...

3. A cég rövidített elnevezése
3/1. XGEO Kft.
Bejegyzés kelte: 2006/10/31 Közzétéve: 2006/11/23
Hatályos: 2006/10/31 ...

4. A cég idegen nyelvű elnevezése(i), idegen nyelvű rövidített elnevezése(i)
4/1. XGEO Expert Geodesy and Engineering Ltd.; rövidítve: XGEO Ltd.
Bejegyzés kelte: 2006/10/31 Közzétéve: 2006/11/23
Hatályos: 2006/10/31 ...

5. A cég székhelye
5/2. 1072 Budapest, Klauzál tér 13. 1. em. 14.
A változás időpontja: 2019/03/26
Bejegyzés kelte: 2019/05/15 Közzétéve: 2019/05/17
Hatályos: 2019/03/26 ...

6. A cég telephelye(i)
6/1. 1078 Budapest, Cserhát u. 7. fszt. 4.
Bejegyzés kelte: 2006/10/31 Közzétéve: 2006/11/23
Hatályos: 2006/10/31 ...

7. A cég fióktelepe(i)
7/1. HU-2017 Pócsmegyer, Vadvirág utca 879.
A változás időpontja: 2016/03/14
Bejegyzés kelte: 2016/04/21 Közzétéve: 2016/04/23
Hatályos: 2016/03/14 ...

8. A létesítő okirat kelte
8/1. 2006. szeptember 8.
Bejegyzés kelte: 2006/10/31 Közzétéve: 2006/11/23
Hatályos: 2006/10/31 ...

8/2. 2013. január 17.
Bejegyzés kelte: 2013/03/07 Közzétéve: 2013/06/27
Hatályos: 2013/03/07 ...

8/3. 2016. március 14.
Bejegyzés kelte: 2016/04/21 Közzétéve: 2016/04/23
Hatályos: 2016/04/21 ...

8/4. 2019. március 26.
Bejegyzés kelte: 2019/05/15 Közzétéve: 2019/05/17
Hatályos: 2019/05/15 ...

902. A cég tevékenysége
9/17.
7112 '08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
Főtevékenység.
Bejegyzés kelte: 2013/02/03 Közzétéve: 2013/03/07
Hatályos: 2013/02/03 ...

9/18.
6202 '08 Információ-technológiai szaktanácsadás
Bejegyzés kelte: 2013/02/03 Közzétéve: 2013/03/07
Hatályos: 2013/02/03 ...

9/19.
7120 '08 Műszaki vizsgálat, elemzés
Bejegyzés kelte: 2013/02/03 Közzétéve: 2013/03/07
Hatályos: 2013/02/03 ...

9/20.
7111 '08 Építészmérnöki tevékenység
Bejegyzés kelte: 2013/02/03 Közzétéve: 2013/03/07
Hatályos: 2013/02/03 ...

9/21.
7712 '08 Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)
Bejegyzés kelte: 2014/06/24 Közzétéve: 2014/07/02
Hatályos: 2014/06/24 ...

9/22.
7739 '08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
Bejegyzés kelte: 2014/06/24 Közzétéve: 2014/07/02
Hatályos: 2014/06/24 ...

11. A cég jegyzett tőkéje
11/1.
Megnevezés Összeg Pénznem
Összesen 3 000 000 Ft
Bejegyzés kelte: 2006/10/31 Közzétéve: 2006/11/23
Hatályos: 2006/10/31 ...

13. A vezető tisztségviselő(k), a képviseletre jogosult(ak) adatai
13/4. Csiza Ernő (an.: Sovák Mária)
Születési ideje: 1968/10/20
1055 Budapest, Bihari J. utca 22. fszt. 6.
Adóazonosító jel: 8371822421
A képviselet módja: önálló
A képviseletre jogosult tisztsége: ügyvezető (vezető tisztségviselő)

Jogviszony kezdete: 2006/09/08
A változás időpontja: 2013/01/17
Bejegyzés kelte: 2013/03/07 Közzétéve: 2013/06/27
Hatályos: 2013/01/17 ...

13/5. Füri Gábor (an.: Juhász Katalin)
Születési ideje: 1967/09/09
1072 Budapest, Klauzál tér 13. 1. em. 14.
Adóazonosító jel: 8367751221
A képviselet módja: önálló
A képviseletre jogosult tisztsége: ügyvezető (vezető tisztségviselő)
A hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került.

Jogviszony kezdete: 2016/03/14
A változás időpontja: 2016/03/14
Bejegyzés kelte: 2016/04/21 Közzétéve: 2016/04/23
Hatályos: 2016/03/14 ...

16. A jogelőd cég(ek) adatai
16/1. Csiza és Társa Általános Mérnöki Betéti Társaság
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Bejegyzés kelte: 2006/10/31 Közzétéve: 2006/11/23
Hatályos: 2006/10/31 ...

20. A cég statisztikai számjele
20/2. 13825889-7112-113-01.
Bejegyzés kelte: 2008/01/20
Hatályos: 2008/01/01 ...

21. A cég adószáma
21/4. Adószám: 13825889-2-42.
Közösségi adószám: HU13825889.
Adószám státusza: érvényes adószám
Státusz kezdete: 2006/11/01
A változás időpontja: 2019/05/15
Bejegyzés kelte: 2019/05/15 Közzétéve: 2019/05/17
Hatályos: 2019/05/15 ...

32. A cég pénzforgalmi jelzőszáma
32/1. 11713005-20325934-00000000
A számla megnyitásának dátuma: 1996/03/01.
A pénzforgalmi jelzőszámot az OTP Bank Nyrt. Budapesti Régió, XIII.Kerületi Fiók (1055 Budapest, Nyugati tér 9.) kezeli.
Cégjegyzékszám:
Bejegyzés kelte: 2006/11/06 Közzétéve: 2006/11/30
Hatályos: 2006/11/06 ...

32/2. 11763134-16655881-00000000
A számla megnyitásának dátuma: 2006/04/21.
A pénzforgalmi jelzőszámot az OTP Bank Nyrt. Budapesti Régió, XIII.Kerületi Fiók (1055 Budapest, Nyugati tér 9.) kezeli.
Cégjegyzékszám:
Bejegyzés kelte: 2006/11/06 Közzétéve: 2006/11/30
Hatályos: 2006/11/06 ...

45. A cég elektronikus elérhetősége
45/1.
A cég kézbesítési címe: furig@t-email.hu
A változás időpontja: 2016/03/14
Bejegyzés kelte: 2016/04/21 Közzétéve: 2016/04/23
Hatályos: 2016/03/14 ...

49. A cég cégjegyzékszámai
49/1.
Cégjegyzékszám:
Vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában.
Bejegyzés kelte: 2006/10/31 Közzétéve: 2006/11/23
Hatályos: 2006/10/31 ...

59. A cég hivatalos elektronikus elérhetősége
59/1. A cég hivatalos elektronikus elérhetősége: 13825889#cegkapu
A változás időpontja: 2018/06/23
Bejegyzés kelte: 2018/06/29 Közzétéve: 2018/07/03
Hatályos: 2018/06/23 ...

60. Európai Egyedi Azonosító
60/1. Európai Egyedi Azonosító: HUOCCSZ.01-09-875258
A változás időpontja: 2017/06/09
Bejegyzés kelte: 2017/06/09 Közzétéve: 2017/06/13
Hatályos: 2017/06/09 ...

II. Cégformától függő adatok

1. A tag(ok) adatai
1/4. Csiza Ernő (an.: Sovák Mária)
Születési ideje: 1968/10/20
1055 Budapest, Bihari J. utca 22. fszt. 6.
A tagsági jogviszony kezdete: 2006/09/08
A változás időpontja: 2012/01/17
Bejegyzés kelte: 2013/03/07 Közzétéve: 2013/06/27
Hatályos: 2012/01/17 ...

1/5. Füri Gabor (an.: Juhász Katalin)
Születési ideje: 1967/09/09
1072 Budapest, Klauzál tér 13. 1. em. 14.
A tagsági jogviszony kezdete: 2016/03/14
A változás időpontja: 2016/03/14
Bejegyzés kelte: 2016/04/21 Közzétéve: 2016/04/23
Hatályos: 2016/03/14 ...


Az IM Céginformációs Szolgálata hivatalosan igazolja, hogy ezen kiadmány adatai az illetékes cégbíróság jogerős végzésein alapulnak. A cégügyben el nem bírált módosítás nincs folyamatban.

Készült: 2019/08/09 12:17:31. A szolgáltatott adatok a kibocsátás időpontjában megegyeznek a cégnyilvántartó rendszer adataival.
Microsec zrt.